Beer Brandweer Training Beer BHV Training Beer BHV Training Beer Brandweer Training

 

Leerarena

vlammen

Leren van het eigen optredenNaar aanleiding van twee grote incidenten zijn in 2011 twee landelijke leerarena's georganiseerd door de NVBR, in opdracht van de betrokken veiligheidsregio's. De leerarena / leertafel wordt ingezet om het eigen optreden te refelecteren en te bepalen of dit exemplarische gevallen zijn (dus voorkomend in heel Nederland). We inventariseren hieruit leereffecten met name op het niveau van 2e orde leren.

Dit doel wordt bereikt door in een bijeenkomst op basis van de feitenanalyse en presentaties persoonlijke ervaringen, indrukken en professionele kennis rond een aantal thema's uit te wisselen die voortkomen uit een inzet.

In deze bijeenkomst nemen de operationele functionarissen die direct betrokken zijn geweest bij een incident en brandweercollega's uit het land deel. Hierbij wordt vanuit een brede context gekeken naar mogelijke leeropgaven: waardoor werd de brandweer geholpen bij het bestrijden van het incident, waardoor werd de brandweer gehinderd en wat heeft de brandweer gemist? Hiermee onderscheidt de leerarena zich van onderzoek, evaluatie en nazorgtrajecten. De nadruk ligt op ontwikkeling van de eigen brandweerdiscipline waarvoor een collegiale toetsing door ervaringsdeskundigen noodzakelijk is. Niet om een oordeel te vellen, maar om van en met elkaar te leren. Tijdens de leerarena staan de persoonlijke kennis, belevingen en ervaringen van brandweerprofessionals centraal. Deze worden tijdens de leerarena niet ter discussie gesteld en niet gecheckt en/of geverifieerd.Vind Beer Brandweer Training ook op:

Beer Brandweer Training is te vinden op de volgende socialmedia

Linkswst-brandbeveiliging Steenbakkers Brandveiligheid De brandmeester Robben013
WST Brandbeveiliging Steenbakkers brandveiligheid De Brandmeester Robben013