Beer Brandweer Training Beer BHV Training Beer BHV Training Beer Brandweer Training

 


Foto 22

BHV-Scan

Er kunnen allerlei redenen zijn waarom je de door jou opgezette bedrijfsnoodorganisatie wilt laten beoordelen door een deskundige adviseur. Misschien zijn er ontwikkelingen in jouw organisatie of is er iets veranderd in de wet- en regelgeving. Of de omgeving verandert, waardoor de mensen in jouw organisatie andere veiligheidsrisico’s lopen. Met een BHV-scan krijg je advies over de actuele veiligheidssituatie van jouw organisatie. Zijn de door jou genomen BHV-maatregelen doeltreffend?

Een BHV-scan, hoe werkt dat?


De BHV-scan kun je zien als een advies op maat over jouw bedrijfsnoodorganisatie. We maken een ronde door de organisatie en gaan uitgebreid met je in gesprek over hoe het in jouw organisatie allemaal geregeld is ten aanzien van bedrijfsveiligheid en bedrijfshulpverlening.


De volgende aspecten komen aan de orde:


- BHV-beleid in jouw organisatie
- Specifieke veiligheidsrisico’s, waaronder omgevingsrisico’s
- Draagvlak binnen jouw organisatie
- Aantal BHV’ers en hun kennisniveau
- Ontruimingsplan en –oefeningen
- Veiligheidsvoorzieningen en –processen, waaronder brandveiligheid
- Veiligheids- en vluchtwegmarkeringen
- BHV-middelen

Wij baseren ons daarbij op de norm NEN8112 voor bedrijfsnoodorganisatie. Deze norm is gebaseerd op risico-denken en gaat uit van BIO beheersmaatregelen (bouwkundig, installatietechnisch en organisatorisch). Het organiseren van maatwerk in jouw bedrijfsnoodorganisatie is daarbij het uitgangspunt.

De voordelen van een BHV-scan


- Inzicht in jouw actuele veiligheidssituatie
- Je BHV’ers zijn voorbereid op de risico’s waaraan de organisatie blootgesteld kan worden
- Je krijgt inzichtelijk of de bedrijfsnoodorganisatie al dan niet voldoet aan de wet- en regelgeving
- Je krijgt advies over de te nemen maatregelen en verbeterpunten
- Je ontvangt een schriftelijke uitwerking van onze bevindingen, inclusief een uitgebreide fotorapportage


Vind Beer Brandweer Training ook op:

Beer Brandweer Training is te vinden op de volgende socialmedia

Linkswst-brandbeveiliging Steenbakkers Brandveiligheid De brandmeester Robben013
WST Brandbeveiliging Steenbakkers brandveiligheid De Brandmeester Robben013