Beer BHV Training Beer BHV Training Beer BHV Training Beer Brandweer Training

 


Foto 20

Table top oefening


Ontruiming oefenen met Lego en pictogrammen


Oefenen van een ontruiming is belangrijk, zeker in instellingen waar minder zelfredzame mensen verblijven. In noodsituaties moet het personeel weten wat ze moeten doen. Maar oefenen in de praktijk is niet eenvoudig. Soms werken er veel parttimers die wisselende diensten draaien. Om die redenen wordt de keuze gemaakt voor zogenaamde table top-oefeningen.

Hierbij wordt een ontruiming nagespeeld op een plattegrond van een instelling of afdeling.
Met lego en pictogrammen worden de posities van personeelsleden en de (brandpreventieve)voorzieningen aangebracht op een plattegrond.
Ook nooduitgangen, telefoons en blusmiddelen worden gemarkeerd.
Vervolgens krijgen medewerkers een incidentscenario voorgelegd en wordt gevraagd hoe ze in de voorgelegde situatie zouden handelen.


Overzichtelijk


Een dergelijke table top-oefening is overzichtelijk en oefeningen kunnen makkelijk worden onderbroken en vanaf een bepaald punt opnieuw worden gestart. Bovendien kunnen oefeningen simpel worden ingepast in het gewone werkproces.

Beer Brandweer Training kan voor U deze table top oefeningen organiseren en begeleiden. Desgewenst met de plattegronden van uw instelling of bedrijf.

Vind Beer Brandweer Training ook op:

Beer Brandweer Training is te vinden op de volgende socialmedia

Linkswst-brandbeveiliging Steenbakkers Brandveiligheid De brandmeester Robben013
WST Brandbeveiliging Steenbakkers brandveiligheid De Brandmeester Robben013