Beer Brandweer Training Beer BHV Training Beer BHV Training Beer Brandweer Training

 


Foto 22

BHV Plan

Wat is een BHV Plan?


BHV staat voor bedrijfshulpverlening en elke werkgever in Nederland is verplicht om een BHV organisatie te hebben. BHV-ers weten hoe ze moeten handelen in het geval van een calamiteit zoals brand, ongeluk of een ontruiming. De werkgever moet schriftelijk vastleggen hoe de BHV organisatie is en welke maatregelen er zijn genomen om de aanwezige risico’s tot het minimum te beperken. Zet dit op papier en je hebt een BHV Plan!


Inhoud BHV Plan


- Is het aantal BHV’ers vastgesteld?
- Wordt er geoefend en opgeleid?
- Zijn de BHV’ers ten alle tijde beschikbaar en bereikbaar?
- Zijn de risico’s bekend?
- Sluit het aan op de externe hulpverlening?


Alle zaken omtrent het BHV kan worden beschreven in het BHV Plan. In het BHV Plan staan alle taken en verantwoordelijkheden beschreven en de procedures die gevolgd moeten worden bij een incident. Het BHV Plan is ervoor om aan te tonen dat de BHV volgens de wettelijke verplichtingen zijn georganiseerd. De volgende zaken kun je in het BHV Plan beschrijven:


– BHV organisatie
– BHV opleidingen
– BHV materialen
– De basisgegevens van het bedrijf
– De arbeidsomstandigheden
– Procedures voor het personeel
– Procedures voor de BHV’ers
– Instructiekaarten en plattegronden van het bedrijf
– Het oefenen van de BHV


Gevaarlijke stoffen


Wanneer er in het bedrijf gevaarlijke stoffen bevinden, dan dient de volgende informatie in het BHV Plan te worden opgenomen:

– De wijze waarop de stoffen zijn opgeslagen
– De procedures wanneer er incidenten zich voordoen met de gevaarlijke stoffen
– De werknemers die specifieke kennis hebben over de gevaarlijke stoffen
– De veiligheidsinformatiebladen
– Aanvullende BHV opleidingen voor het omgaan met de gevaarlijke stoffen
– Het oefenen van een incident met gevaarlijke stoffen


Het BHV Plan op een centrale plaats


Wanneer er een incident voor doet is het van belang dat het BHV Plan snel en gemakkelijk te vinden is. Leg het daarom op een centraal punt, bijvoorbeeld bij de receptie. Als het BHV Plan is opgesteld, raden wij U aan om het uit te printen en in een map te bewaren. Ook is het van belang dat er meerdere kopieën aanwezig zijn.


Waarom uw BHV Plan laten opstellen door Beer Brandweer Training?


- Uitvoering van het BHV Plan met de grootst mogelijke zorg
- Ontzorgen van uw verplichtingen als werkgever
- Verdieping in uw organisatie en brache door bedrijfsbezoek
- Verzorging materialen en opleidingen aansluitend bij het plan
- Presentatie van BHV Plan aan de organisatie indien gewenst


Wat zijn de kosten van het opstellen van een BHV Plan?


De prijs voor het opstellen van het BHV Plan binnen uw organisatie hangt af van een aantal factoren:

- De branche waarin uw organisatie werkzaam is
- Of er gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen
- Hoeveel medewerkers u in dienst heeft
- Het aantal locatiesVind Beer Brandweer Training ook op:

Beer Brandweer Training is te vinden op de volgende socialmedia

Linkswst-brandbeveiliging Steenbakkers Brandveiligheid De brandmeester Robben013
WST Brandbeveiliging Steenbakkers brandveiligheid De Brandmeester Robben013