Beer Brandweer Training Beer BHV Training Beer BHV Training Beer Brandweer Training

 


Foto 22

Ontruimingsplan

Wat is een Ontruimingsplan?


Een ontruimingsplan is in het leven geroepen om er voor te zorgen dat er in geval van nood zo veel mogelijk mensen het gebouw zo veilig mogelijk verlaten. Daarnaast is een ontruimingsplan een middel om te zien wat er verwacht wordt van de BHV’ers bij bijvoorbeeld een brand, bommelding, ontruiming of stroomuitval. Een ontruimingsplan speelt een grote rol tijdens de voorbereiding op eventuele calamiteiten en is hierdoor van belang bij een echte evacuatie.


Doelstelling


Ontruimingsplannen zijn verplicht voor grotere gebouwen en risicovolle gebouwen, waarin veel mensenvverblijven. Zij zijn gebaseerd op de eisen uit de gebruiksvergunning of komen voort uit de Arbo-wetgeving.


Het brandalarm gaat! Wat nu?


Stel je je is voor.. De slow whoop voor ontruiming gaat af, alle collega’s rennen verward door elkaar. Je hoort iedereen schreeuwen: “Waar is de uitgang?!” Waarom werkt de lift niet meer? Door de rookontwikkeling ziet niemand meer wat. De verwarring slaat ineens over in paniek en iedereen wil snel naar buiten, hierdoor ontstaat er een duw partij bij de dichts bijzijnde uitgang. Gelukkig is iedereen net op tijd het gebouw uit, maar wacht… Is iedereen wel buiten?

Wanneer het bedrijf een brandmeldinstallatie heeft is het slechts een beginpunt. Wanneer er in het pand een brandmeldinstallatie aanwezig is, dan is het bedrijf verplicht om een ontruimingsplan op te stellen. Elk bedrijf is verplicht om doeltreffende maatregelen te treffen om eventuele evacuatie en om er voor te zorgen dat de werknemers de nodige maatregelen kunnen nemen in geval van een nood situatie. Om er voor te zorgen dat het bedrijf zich houdt aan de eisen van de Arbeidsomstandighedenwet moet je een ontruimingsplan hebben. Het ontruimingsplan dekt dus alle eisen af.


Hoe zorg ik voor een ontruimingsplan?


Beer Brandweer Training kan voor U een ontruimingsplan maken. De prijs voor het opstellen van een ontruimingsplan hangt onder andere af van de grote van uw bedrijf of instelling.


Vind Beer Brandweer Training ook op:

Beer Brandweer Training is te vinden op de volgende socialmedia

Linkswst-brandbeveiliging Steenbakkers Brandveiligheid De brandmeester Robben013
WST Brandbeveiliging Steenbakkers brandveiligheid De Brandmeester Robben013